Årligen arrangerar rasklubbarna i Jönköpings län tillsammans med Växa Sverige en koutställning & Showmanship i samband med Hushållningssällskapets sommarmöte.

 Detta arrangemang riktar sig till alla landsbygdsintresserade konsumenter och brukar besökas av 4-5000 personer. I år ligger Sommarmötet på Lundholmens gård utanför Vrigstad, mitt i Jönköpings län.

  De senaste åren har antalet anmälda kor legat på minimigränsen för att arrangera en utställning, ca 25 st. Antalet barn med kalvar har dock glädjande nog varit lika stort!

 Därför har vi beslutat att bjuda medlemmarna i koklubben i Kronoberg och rasklubbarna i Östergötland att delta. På så sätt hoppas vi att antalet deltagande kor på utställningen stiger, och att ingen som tänkt arrangera en lokal koutställning ska behöva ställa in densamma. Utställningen blir på så vis regional inom Växa Sveriges MO Öst.

  Sommarmötet pågår mellan 10-16. Koutställningen brukar öppna vid 10. Vi har Showmanship som dragplåster mitt på dagen 12-13, och sedan brukar championaten vara avklarade strax efter 14. Djuren får börja sin hemresa vid 15. Sedvanliga hälso- och etiska regler gäller. Dessutom finns krav på BVD-prov-ak för anmälda djur. Proven ska vara tagna senast den 6/8. I år dömer Tommie Eriksson samtliga djur.

 Anmälningsblankett Lundholmen 2012 word

VARMT VÄLKOMNA!

Arrangörerna gm

Karin Karlsson Växa Sverige

Affärsområde Avel