Sökes ett 60-tal Krav kor gärna med robotvana för förmedling okt-nov

till Strömmaskolan-naturbruksgymnasiet i Sätila som börjar med mjölkproduktion

Kontakta vår förmedlare Bernt Ljungqvist 070-652 65 35

ekeslunda206@gmail.com