På en gård finns det roliga jobb och mindre roliga jobb. Alla måste göras. Om det är mindre roliga jobb är det bra om man är flera. Hanna, Herman och Jonas (och lite jag, ibland) har fyllt 220 st gruspåsar som ska användas till täckningen av plansilos. Vi hyr plansilos hos grannen, istället för balar, åt tjurar och kvigor. Förra året täckte vi med lös sand, vilket blev ett smärre h-vete att få bort när det var fruset till betong i vintras. Nu hoppas vi att det ska gå lättare att täcka av, med dessa påsar.  Så vi har alla systemen: torn, balar och plan.  Alla har sina för- och nackdelar: tornet= bästa hygien, minsta spill, minimalt jobb att täcka av. Dålig in- och urtagnings kapacitet är nackdelen. Balar är flexibelt, man kan mixa kvaliteér, avfallet är den största nackdelen och dom många momenten. Plansilo är snabb in- och urtagning och minus är spillet och den ständiga avtäckningen. Vi har 80 påsar kvar att fylla, men precis när en åskskur drog in tog gruset slut. Så fortsättning följer..