Här är en kopia av ledaren i dagens exemplar av tidningen Jordbruksaktuellt. Läs och begrunda.

LEDARE – Att vara emot, av omtanke

Du hör dem på medlemsmöten, inte ofta men du reagerar direkt. Du läser vad de skriver på tidningarnas debattsidor. Du ser dem upprepa sig med en dårens envishet i sociala mediers debattforum. Vilka är de och vad vill de egentligen? Vilka då? Kritikerna.

I rollen som tidningsutgivare blir jag såklart kontaktad av många som vill komma till tals. Föga förvånande så är fler av dem som hör av sig kritiska till något, än det är personer som är entusiastiska till något. Jag är som du själv säkert noterat också ganska frekvent kritisk.

 

Det är lätt att tröttna på kritik, slå dövörat till och välja lättaste vägen ur situationen. Att välja lättaste vägen är sällan utvecklande om man vill upptäcka eller skapa nytt. Det gäller att anstränga sig lite för att se bortom flödet av negationer. Varför är hen kritisk? Vad vill hen uppnå? Finns det några konkreta förslag i hens kritik? Vad kan jag lära av hen och vad kan jag lära hen?

Denna vår är verkligen en vår av förändring. På mjölksidan har vi bildandet av nya producentföreningen Glada Bonden och Arlas olika betalning på olika marknader för ekologiska mjölken, som två verkliga debattdrivare. Dramat i Kalmar Lantmän med plötsligt fusionsförslag, nedröstning av detsamma och Lantmännens invasion i Kalmar är också ett drama som det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen av. Lantmännen stöps om i hög takt. Senast i raden av förändringar är stängning av kvarnen i Uppsala. Den kraftiga omfördelningen av EU-ersättningarna från söder till norr, minskning av medel för miljöersättningar och omfördelning av Leader-medel så att vissa regioner inte får en krona, är andra kraftfulla debattmotorer.

Ofta blir den som ifrågasätter en förändring eller tingens varande utdömd som gnällspik. Men mycket förenar kritikern och den som ifrågasätter kritikern. Vanligen är grunden till bådas resonemang viljan att utveckla till det bättre.

Tyvärr är det lättare att uttrycka starkt engagemang för förändring som kritik än att uttrycka önskemål om förändring entusiastiskt och konkret. Det är mer effektivt att framföra förändringsförslag i positiva ordalag, men det är sällan upprörda känslor hinner omformuleras i entusiastiska ordalag, innan kritiken uttalas.

Lyssna en extra gång på kritikerns ord innan du avfärdar dem. Ignorera inte kritik som gnäll utan lyssna in, hitta det konkreta i kritiken och ställ sakliga motfrågor. De flesta antagonister kan mötas i insikten om att de egentligen är rätt eniga och vill åt samma håll, om de får tid på sig att tala ut ordentligt. Tyvärr tar sig få den tiden. Trenden är att åsikter och fördömanden uttalas snabbare och mer kortfattat. Det främjar ingen.

Tänk på att även om du och din branschkollega tycker olika så drivs ni båda av viljan att utveckla till det bästa. Just därför ska ni lyssna på varandra, inte avfärda varandra som gnällspikar.

Bakom all konstruktiv kritik finns en vilja att förbättra. De som garanterat inte driver utvecklingen framåt är de som stilla sitter hemma och inte säger flaska.

Olika åsikter kan vara början på utvecklande relation. Att direkt avfärda den som tycker annorlunda, cementerar er placering långt ifrån varandra, utan utsikt till någon förbättring.

Stefan Ljungdahl