Här är några frågor och svar kring att genomtesta kvigkalvar i LD-projektet:

Vad är det?
LD-projektet startades 2013 för att öka andelen genomtestade kvigkalvar i Sverige. Målet för projektet är att öka säkerheten på avelsvärdena vilket gör att de bästa avelstjurarna och hondjuren enklare kan väljas ut. Resultatet leder till att avelsframsteget ökar.

Vad får jag?
Du får ett säkrare mått på dina kvigkalvars genetiska förmåga jämfört med vad härstamningsindexet ger. Ett genomiskt avelsvärde har en säkerhet på cirka 50 procent, härstamningsvärdet har endast 20 procent.  Ju fler djur som blir genomiskt testade desto säkrare blir resultaten eftersom referensgruppen hela tiden blir större.

Hur gör jag?
Ett genomiskt test kan antingen fås genom att du tar ett blodprov eller med hjälp av specialtång när du sätter i öronbrickan. Genomiskas avelsvärden kan beställas så snart en kvigkalv är född och resultatet kommer in på Mina Sidor (Nyckeltal Avel).

Vad kostar det?
LD-projektets blodprov kostar 205 kr per djur och provtagningen när öronmärket sätts i kostar 185 kr per djur. VikingGenetics har då subventionerat priset med cirka 40 procent.

Hur går jag med?
Om du redan är med i Kokontrollen och IndividAvel, din veterinär och din klövverkare rapporterar in sina behandlingar behöver du bara kontakta din avelsrådgivare eller VikingGenetics så kommer du snabbt igång.