Kokontroll resultaten för 2012 är nu klara

KONTROLLRESULTAT SRB 2012

 

 

År

 

Kor

 

Mjölk kg

 

Fett %

 

Prot %

 

P + F kg

 

ECM Kg

 

2010

 

Delårskor

 

 

116 409

 

5 615

 

 

8 741

 

 

4,35

 

 

3,53

 

 

689

 

 

9 201

 

 

2011

 

Delårskor

 

113 237

 

5 154

 

 

8 710

 

 

4,36

 

 

3,53

 

 

690

 

 

9 196

 

 

2012

 

Delårskor

 

111 206

 

5 366

 

 

8753

 

 

4,36

 

 

3,56

 

 

693

 

 

9 246

 

 

Avkastning -För kontrollåret 2012 har medelavkastning för SRB har ökat med 50 kg ECM och 3 kg fett och protein.

Hälsa -SRB rasen håller ställningarna vad gäller hälsoegenskaperna. Sjuklighet /100 kor 24,9 tom bättre än 2011 då siffran var 28.

 Antal kor- Antalet kor i kontroll är 273 311 och av dessa är 40,7 % (41,2 % år 2011) SRB. Medelbesättningen är nu på 72 kor.