Maria Brihall inledde stämman

 

Mattias Andersson ordförande i Jönköpings SRB-klubb

Landshövdingen hälsade välkommen till Jönköpingslän

Tomas Carlsson och Per E Falk gjorde en tillbaka blick på föreningens 90 år

 

 

Ungdomsgruppen spånade om framtiden

 

Presidiet

 

Föreningen bjöd på 90 -års bakelse med kokostym