Rekorddeltagande på mjölkföretagardag i Umeå

En av talarna var den unge lantbrukaren Johan Liljebäck i Svartbyn

som driver en gård med 90 SRB kor och robot tillsammas med sina föräldrar Karin och Bert.