Stor succe för mjölkföretagardagen i Jönköping. Hela 600 personer hade mött upp. Vår monter var välbesökt och många passade på att prata SRB och svar på tipsfrågorna.

Först ut var Jönköping- där det var rekordpublik. Minst 600 dagar i Elmia kongress hall vilket är publikrekord. Gunnar Pleijert ordförande i Svensk Mjölk var inledningstalare.

Anders Källström koncernchef på LRF

och att livsmedelsproduktionen behöver fördubblas på 50 år.

Christer Åberg Sverige chef ARLA foods- berättade att mejerimarknaden rör sig väldigt snabbt idag och därmed rör sig priserna mer än tidigare. ARLA har ca 45 % av marknaden. Lokalmjölk är ca 5 % och det området som ökar mest är laktosfria mjölkprodukter. Facebook och appar på Ipfone används idag av allt flera för att ta fram recept till middagsmaten. Där är det viktigt att vara med för mejerierna.

Lotta Christvall på Svensk Mjölk pratade om djurförsörjning. Faktorer som fruktsamhet, kalvningsintervall, inkalvningsålder, inköp av djur, hållbarhet/kvalitet på djuren påverkar djurförsöjning. Ett bra mått på att besättningen fungerar bra är en hög kalvöverlevnad (som SRB rasen har). Tecken på bra djurförsörjning är tillräckligt många dräktiga djur, inga kvigor blir för gamla, inget behov av att köpa djur eller använda tjur samt jämnt inflöde av kalvar.

pratade om tillväxt av den svenska mjölkproduktionen 

Först ut var Jönköping- där det var rekordpublik. Minst 600 dagar i Elmia kongress hall vilket är publikrekord. Gunnar Pleijert ordförande i Svensk Mjölk var inledningstalare.

Anders Källström koncernchef på LRF pratade om tillväxt av den svenska mjölkproduktionen och att livsmedelsproduktionen behöver fördubblas på 50 år.

Christer Åberg Sverige chef ARLA foods- berättade att mejerimarknaden rör sig väldigt snabbt idag och därmed rör sig priserna mer än tidigare. ARLA har ca 45 % av marknaden. Lokalmjölk är ca 5 % och det området som ökar mest är laktosfria mjölkprodukter. Facebook och appar på Ipfone används idag av allt flera för att ta fram recept till middagsmaten. Där är det viktigt att vara med för mejerierna.

Lotta Christvall på Svensk Mjölk pratade om djurförsörjning. Faktorer som fruktsamhet, kalvningsintervall, inkalvningsålder, inköp av djur, hållbarhet/kvalitet på djuren påverkar djurförsöjning. Ett bra mått på att besättningen fungerar bra är en hög kalvöverlevnad (som SRB rasen har). Tecken på bra djurförsörjning är tillräckligt många dräktiga djur, inga kvigor blir för gamla, inget behov av att köpa djur eller använda tjur samt jämnt inflöde av kalvar.

Vinnare i tipstävlingen var Daniel Kjellberg och Cecilia Bengtsson