I Borlänge hälsade Lars Reyier välkommen till ännu en välbesökt mjölkföretagardag. Anders Källström, LRF pratade om avveckling eller utveckling av svensk mjölkproduktion.
Göran Henriksson, VD på Milko informerade om MILKO:s nya organisation samt arbetet med att sänka omkostnderna med 18-19 %. Han vill skapa ett litet vältrimmat företag med stor omsättning. Det kommer att bli fortsatt konkurrens om leverantörerna vilket borde betyda höjda avräkningspriser. Vilket är Milkos målsättning. Svenska konsumenter vill ha svenska produkter.
Det fanns olika mangementverkstäder med info om djurflöde, robot, tillverkning av grovfoder mm att besöka. Efter programmet var det Mingel med utställarna innan det var middag med underhållning.
Program dag 2
Vägen till lönsammare mjöllkföretagande- Erland Hedin, LRF Konsult
Hur gör de bästa företagen i världen?-Hans Reich, Chalmers Professional Education
Det ska vara lätt att göra rätt- Kicki Markusson, Husdjursföreningen Sverige
Nya möjligheter att trimma företaget-Jannika Hallén Landin, Husdjursföreningen Sverige
Avrundning- Lotta Zetterlund, LRF

I vår monter fanns Lars-Erik Karlsson och Elin Svensson på plats för att diskutera SRB.
Vinnare SRB tipset -Elisabeth Halvarsson, Annika Backlund och Kristina Danielsson