För elfte året i rad anordnade VäxaSverige Mjölkföretagardagar.

Först ut var Umeå. Jan-Erik Söderholm, från VäxaSverige kunde hälsa en rekordstor publik 238 stycken välkomna.

20170118_110839 20170118_114710

20170118_114728

Programmet i år handlar om hur lantbruksföretagare kan göra för bättre lönsamhet i  företaget. Stefan Stoltz berättade om sin resa som startade med två tomma händer  till företag i Junsele och Ukraina. Hur allt blev för mycket och hur han kom på banan igen.

Susanne Bååth-Johansson och Stefan Nypelius visade på olika lönsamhetsrapporter och vilka saker som man som företagare kan påverka.

Paulina Lingers  visade hur man med olika verktyg kan sänka cellhalten i besättningen.

Kristoffer Kullingsjö, Kullingsjö Lantbruk berättade hur han och brodern Tobias utvecklat sitt företag från 45 kor till dagens 170 med ekologisk produktion. Med var  Torbjörn Lundborg, Växa som är en av de rådgivare som gården anlitar. Framgångsfaktorer är  att de är öppna för nytt, förvetna(nyfikna), letar efter förbättringspotentialer tar in extern kompetens.

Dorit Greve Vd på VäxaSverige pratade om hur man kan skapa mer energi på jobbet

Stresscoach Jörgen Lerjestad ger konkreta exempel på hur du kan hantera stress och vända stressen till din fördel.

Kalle Sand, Ricklestorp på småländska höglandet berättade om gårdens strategi för billigt och bra grovfoder. Målet var 11 MJ och 170 g råprotein. De har 220 ha åker och 105 kor i ekologisk produktion samt en omfattande maskinstationsverksamhet.

20170118_083641

Sophie Krizsan  visade på försök med tre vallskördar och Pekka Huhtanen  pratade om rätt mängd protein ger lönsamhet, båda från SLU Umeå.

Annica Hansson, VS visade exempel från en gård i Halland som gått från uppbundna kor till AMS. Vilka saker som kan ske under och efter en byggnation och hur man tar tag i detta och lyckas.

SRB-föreningen medverkade med monter