Henrik Wahlberg ordförande i Norrmejerier hälsade välkommen. Även här var det positiva tongångar. Konsumenterna vill ha Svensk mjölk och att det finns goda förutsättningar för mjölkproduktion i Sverige jämfört med andra länder.

Bo Rasmussen, VD Norrmejerier berättade att målet var att betala minst 15 öre högre avräkningspris än övriga Sverige. Han berättade också om de miljömål de satt för mejeriet.