I Helsingborg hälsade Anders Olsson från Skånemejerier välkommen. Han sa att mejeriet behöver få in mer mjölk för att kunna erbjuda konsumenterna svensk mjölk. Det är viktigt att vi sänder ut positiva signaler till alla inte minst ungdomar som står inför ett val. Skånemejerier ska också börja producera klimatsmart mjölk.

Björn Cederblad VD Skånemejerier ställde frågan om det är multinationella företag som tar över mejerimarknaden. Yoplait ska säljas och intresset är stort från många stora företag. Mjölkpriset har varit all time high senaste tiden.

Annie Drotteberger företagar coach för LRF Skåne menade att det finns stor potential för ökad mat produktion i Sverige. Svensk matmarknad växer med 2 % per år och målet är att öka primärproduktionen med 1 % per år.

Hans Samuelsson Kalset Mjölk och Markus Oskarsson, Svensk Mjölk visade på strategier för ett lönsamhet mjölkföretag. En bra modell för kostnadsfördelningen i ett lönsamt företag med ett mjölkpris på 3.75 är 1 kr för lönekostnader, 1,25 kr för foder, 0,75 kr i kapitalkostnader samt 0,75 öre i särkostnader.5 tips för ett lönsamt företag 1. Skapa en målbild 2. Ta reda på starka och svaga sidor, 3. låg foderkostnad,4. balansera skuldsättningen och 5.ta kotroll över särkostnaderna dvs ha ett småländskt fokus. Ett tips för att öka utan större investeringar är att börja mjölka 3 gånger per dag om man har personal/delägare till detta.

 

Hans Reich, Chalmers Professional Education berättade om LEAN produktion- ett bransch-överskridande produktionssystem. Allt startade i Toyota världens största bilfabrik. Man ska ta bort allt som inte skapar värde och jobba med ständiga förbättringar. Det är inge slump att ett företag går bra.