Sista dagen för motioner till SRB-stämman är den 30 april.