Den 4 juli kl 10:00 Hos Per-Johan Svensson Fågelhem

Studiebesök och Exteriörbedömning för den som vill

 Sedan årsmöte och pizza till självkostnadspris på Monte Carlo

 Hälsningar David Kasselstrand 070-2782818