…sort kan vara roligt ibland. I alla fall när man lyckas fånga dem på bild samtidigt. Det är 3 st sinkor, som tyvärr har den gemensamma nämnaren staf. aureus. Därför får de även under sinperioden gå på ett eget bete.

En av varje ras

Och arbetet med det nya hålet fortskrider, nu har äntligen en stenkross kommit till byn så att vi kan fylla med egenproducera grus också. Blir betydligt mycket billigare på det viset. Och så kan vi lägga nästa veckas planerade 3:e skörd på lite bättre underlag.

Grus i nya hålet