Så smått börjar helgerna att vara förbi, men det är väl inte förrän nästa vecka som allt blir som ”vanligt” igen, efter trettondagen så klart. Men saker måste så klart ske ändå, så idag när det var en vardag igen så var det bla djurflytt på schemat. Flyttade måndagen innan jul också, men då blev det inte riktigt färdigt då en grupp större kalvar hade hosta, så då gick det inte att flytta ”hela vägen” runt som vi brukar. Dvs efter dräktighetskontroll av kvigor så flyttas de dräktiga till en djupströbädd från seminkviggruppen (som just i år är sammanslagen med sinkor då vi har platsbrist), sedan kan vi ta hem nya seminkvigor från den andra gårdens djupströbädd, flytta över nya kvigor i den gruppen och köra dit yngre kvigor från den nya ladugården så att det blir plats för avvanda kalvar i den gruppen. Hängde ni med? 🙂 Samt ta hem dräktiga kvigor som snart ska kalva (minst 3-4 veckor innan kalvning) och möblera om våra kära kor med staf aures som är i sin (de går i en egen upptrappningsgrupp och vanlig sinkogrupp för att inte smitta de friska sinkorna). Vi seminerar betydligt restriktivare i den gruppen med kor med staf aures, de är helt enkelt för många för att bara slå ut. Men det är svårt med bla celltal- de kan ha en topp i början av laktationen för att sedan bli bättre. Men de har ju så klart fortfarande smittan. Och så måste de mjölka bra och vara friska/bli dräktiga utan problem.

Djurflytt på gång

Uteavdelningen har mest haft foderblandning på schemat över helgerna men det fortsätter så smått att byggas på förlängningen av verkstaden samt att de jobbar med den eviga ”fix och laga” listan. Vår kära strö-och skrapmaskin Bobman tycks ständigt hamna där med diverse problem.