Den 18 januari hölls en NAV- workshop i Köpenhamn angående revidering av NTM införkommande 10-års period

Framtaget var förslag till viktning av de 15 ingående egenskaperna i NTM. Under grupparbete diskuterades de förutsättningar som ligger bakom de ekonomiska beräkningarna. Vilket mjölkpris tror man det kan bli, köttpris, rekryteringsprocent, seminering med Xvik och köttras mm. Nu ska dessa svar ligga till grund för ev om kalkylering. Möjlighet till info och diskussion på vårmötet i mars. Nästa workshop där vikterna slutligen ska fasställas är den 24 maj. Vid avelsvärderingen i november beräknas de nya vikterna att införas.

Deltog gjorde förtroendevalda och tjänstemän från rasföreningarna, Växa Sverige, Faba, Skånesemin, Viking Danmark, Seges och VikingGenetics

 

Del av svenska bänken

NAV möte med deltagare från Finland, Sverige, Danmark och Norge