SRB-ungdoms stipendie

Finns det någon ungdom i din klubb som du skulle vilja nominera till Ungdomsstipendiet ?

Priset instiftades  och utdelat första gången 2018. Pristagare Lina Persson, Töreboda.

Priset är på 5000 kr som kan användas till studieresa etc

Priset delas ut på SRB-stämman i Skövde den 5 augusti

Alla klubbar kan nominera minst en ungdom under 35 år som är medlem i föreningen. Ingen i ungdomsstyrelsen kan nomineras.

Pristagare redovisar på stämman alternativt i SRB-bladet hur stipendiet använts.

Med nomineringen ska följa en motivering varför den nominerade ska få priset.

Förslagen skickas till SRB-föreningen

lina.ragnarsson@srb-foreningen.se  omgående

SRB-Ungdomsgrupp utser vinnaren.

Lina Persson fick stipendiet 2018