Började med besök på gården Lillbäcken i Lillpite, hos Sara Hortlund och Ola Berggren. En gård som gjort generationsskifte och tagit tillbaka mjölkproduktionen igen efter några år med kött. Besättningen på ca 70 kor bestod av mest SRB. Och mycket fina SRB-kor! Avkastningen ligger på 11000 kg ECM.Fin kossa efter O Brolin- K Lens.
Vi var ca 40 medlemmar som slutit upp till mötet, som var ett samarbete med VÄXA. Hans Stålhammar var där och berättade lite om Vikings arbete och Ulla Bergström informerade om VÄXA.
Vid årsmötet omvaldes Bert Persson och Berit Hardselius. Jan Enström och Sara Hortlund ersatte Lina Bäckström och Viktoria Wahlberg som avsagt sig omval. Till ny ersättare efter Rune Henriksson valdes Caroline Öberg. Till verksamhetsåret planeras utställningen Norrkon i april, Kalvträningskurs i Älvsbyn i Juli, grillkväll i Älvsbyn i samband med kalvkursen, information om showmanship på Grans och kanske en resa till Elmia.