Den 11 augusti genomfördes en traditionell avelsvärdering vilken har medfört några ändringar för mjölkras, framförallt allt att sparat foder nu är med i NTM. För den genomiska avelsvärderingen har det inte skett några förändringar.

Det finns i nuläget sju stycken tjurar som från början saknades i NAVs körningar, men som är uppdaterade på NAVs hemsida, dock ej överallt där avelsvärden presenteras, t.ex. Genvägen. Dessa tjurar är:

• VR Boreal
• VR Harlow
• VR Huvitus
• VR Wave P
• Opsvik
• Slettebo
• Falkmo

De kommer att uppdateras nationellt i samband med nästa genomiska avelsvärdering i september.

Korrelationerna för NTM och ingående egenskaper mellan föregående körning av avelsvärderingen (maj) och den som genomförts i augusti är 0,98 – 0,99. För de nordiska röda raserna har 1,5 % av tjurarna ändrats fem NTM enheter eller mer. Bland dessa tjurar finns VR Helge (+ 6 NTM), VR Crisp (- 6 NTM), VR Fridolf (- 7 NTM) och VR Violin (- 5 NTM). Hos 9,5 % av tjurarna har NTM ändrats tre enheter eller mer och det gäller exempelvis VR Fransco (+ 4 NTM), VR Tequila (+ 4 NTM) och VR Vanilj (+ 4 NTM).

Sparat foder som efter denna körning finns med i NTM är inlagt med en vikt på 0,13 för de nordiska röda raserna, enligt styrelsebeslut i NAV. I dagsläget baseras det på avelsvärden för underhållsbehov (baserat på levande vikt och indikatoregenskaper), men planeras att utökas med avelsvärden för metabolisk effektivitet i novemberkörningen 2020. Nya NTM (med Sparat foder) finns publicerat, för kor och tjurar, på MinGård, Genvägen, Nyckeltal avel, Kokontrollregistreringar, KOOL, NAVET samt på VikingGenetics. Dock finns avelsvärden för sparat foder i nuläget endast publicerat för tjurar, på NAVET samt VikingGenetics hemsida. Den enda djurkategori som från början saknar sparat foder i sitt publicerade NTM är nyfödda kalvar. Deras NTM kommer att kompletteras med det nya avelsvärdet i nästa avelsvärdering.

Nästa traditionella avelsvärdering blir i november och innan dess blir det två genomiska avelsvärderingar i september och oktober.

På NAVs hemsida kan man läsa mer i artikel om sparat foder i NTM: https://www.nordicebv.info/wp-content/uploads/2020/08/Saved-feed-adds-more-value-to-NTM_FINAL_SWE.pdf