Vi hälsar Anna Karlsson, Ydre, välkommen till SRB-Föreningen! Anna blir föreningens nya konsulent och börjar arbetet på deltid redan i mitten av mars. Anna är lantmästare och har idag anställning hos J-O Brink, och har stor erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som dem i föreningen. Kontaktuppgifter till Anna meddelas inom kort och en längre presentation om Anna blir i SRB-bladet nr. 2 2024.

Varmt välkommen Anna!