Ett eländigt stopp i röret ut till brunnen från tjurstallet har sysselsatt oss, speciellt maken, i 2 dar nu. Började med att igår få hit en kollega med tankvagn och suga ur kulverten som svämmade över. Gick inte. Vajs på vagnen. I morse låna en cobrapump av en annan kollega. Kulvert tömd. Testa med alla möjliga medel knuffa ner stoppet 6-8 m in i röret. Gick inte. Få hit kommunen med sin högtrycksspolningsaggregat. Kom igenom stoppet men det rörde sig inte, märkligt nog inte heller vätskan i kulverten. Fruset?? Kommunbil åker och fyller på hetvatten i sin tank. Går lättare, men vätskan i kulverten far fortfarande ingenstans. Mycket mystiskt! Som om detta inte vore nog, så har en av kornas skrapor ramlat ner i kokulverten, så den måste lyftas upp med traktor. Men detta är en lågprio grej då det är på ätsidan. Fortsättning följer… 🙁