Nog gör dom dåliga mobiler nu för tiden! Tål inte ens att bli överkörda av en BM 840, 10 ton!  🙂 🙁