Glöm inte att skicka in nomineringar till årets SRB-profil och ungdomsstipendium! Nomineringarna görs av klubbarna och ska vara föreningen tillhanda senast den 30 april. Skicka nomineringarna till anna.karlsson@srb-foreningen.se

Foto: Vid stämman i Ystad tilldelades Patrik Zetterqvist, Enköping, priset årets SRB-profil