Årets SRB stämma hölls i Bollnäs 31 juli-2 augusti. Antalet deltagare var rekordstort.  Gävleborgs SRB klubb bjöd på mycket trevliga och välarrangerade dagar.

På söndagen var det studiebesök hos familjen Bratt Österböle, Rengsjö. Fantastiskt väder, fina kor och vacker omgivning. Exteriörbedömnings tävlingen hölls på gården. Leif Larsson Lunden vann. Därefter trivselkväll grillning och guidning på Hembygdsby i Rengsjö.

SRB stämman hölls på Scandic i Bollnäs.

Mats Eriksson ordförande SRB föreningen hälsade välkommen till stämman.

Därefter hölls en minnesstund för SRB föreningens hedersledamot Wendel Josefsson.

Bertil Rättzén överlämnade till föreningen en donation från Wendel Josefsson på 50000 kr till Jubileumsfonden.

Stephanie Cassel-Kristoffers, Stene hälsade välkommen till Gävleborg.

Patrik Zetterqvist, Nils-Olof Bratt och Stefan Åkerlund berättade om sin studieresa till Nya Zeeland sponsrad av SRB föreningen.
Auli Himanen, Finland sammankallande VG:s röda raskommitté informerade om finska stamboksregler
.Morten Hansen, Danmark styrelseledamot VG:s röda raskommitté- RDM en del av
det nordiska röda avelsarbetet.
Hans Stålhammar, genetiker och  landsansvarig för SRB i Sverige VG:s röda raskommitté –Framtidsmöjligheter för SRB
Eva Hultman avelsrådgivare MO Hansa, Växa Sverige och Thomas Jerneng Strömsrum berättade hur de la upp avelsplanen på gården.

Till stämmoordförande valdes  Leif Karlsson, Kungsgården och vice ordförande Lennart Walleräng, Hedesunda. Stämmolokalen var helt fylld och deltagarna var engagerade.

Stämman hade bland annat 8 motioner att behandla. Sex av dem handlade om holsteininslaget en om Brown Swiss och en om tjurkalvspriserna. Mer om detta i nästa SRB blad.

Styrelseledamöterna Mats Eriksson, Jenny Thorstensson, Kerstin Bengtsson och Alf Eriksson omvaldes efter votering.

Prisutdelning till årets pristagare -läs om detta på  annat inlägg.

På kvällen var stämmomiddag med allsång, historier och därefter dans.

På tisdag var det studiebesök hos familjen Walleräng, Nilses Hedesunda. Där fick vi se deras nya robotlagård och se på de fina korna med bl Önska och Strimma familjerna.

Nästa stämma arrangeras av Kalmar SRB klubb 6-8 augusti