I går var jag på styrelsemöte på Örnsro. Mötet var bra, som vanligt när vi ses har vi ett väldigt intensivt schema, inte minst igår när föreningens bokslut skulle gås igenom. Det är också årets folktätaste styrelsemöte, med revisorerna och de båda föreningsrepresentanterna som representerar medlemmarna på SRB-föreningens aktiebolagsstämma och representanter för valberedningen. Nytt för i år var att valberedningen passade på att intervjua oss på plats i stället för över telefon som tidigare år. Ett bra initiativ.

Klas provmjölkade i går. På delad förstaplats kom 1211 och 1072 med 46,4 kg med en kraftfodergiva på 10 kg var. Vi har börjat fora med förstaskördsensilaget och det har haft positiv effekt på halterna. Det ska bli spännande att se de individuella siffrorna.

När Klas skulle rapportera in uppgifterna på kvällen visade det sig att datorn fått ett litet sammanbrott och inte kunde hitta hårddisken. Inget vidare. Vi har en molntjänst hos dem vi köpte datorn av, så alla uppgifter bör finnas kvar, frågan är bara hur vi kommer åt det från en annan enhet. Jag har varit iväg idag och lämnat datorn för reparation och investerat i en surfplatta att ha som komplement. Det finns praktiska saker så jag skulle kunna hantera kortläsare och kassaregister via plattan när jag är ute på marknader och säljer ost. Dock visade det sig efter uppstart att den inte är kompatibel med Indata Webb, så jag kunde ändå inte lösa provmjölkningen. Det blir till att tala väl med grannen om att låna en dator 🙂

Jag gjorde en uträkning i Instrumentpanelen på Växas sida härom dagen för att få fram det ekonomiska utfallet för mars. Mjölk minus foder låg på 243 öre/kg ECM och kraftfoderförbrukningen låg på 0,32 kg per kg ECM. Vi säger med jämna mellanrum att nu ska vi ta tag i det här med uppföljning av foderåtgången, men sen brukar det dra i väg igen, så oftast blir det bara en gång om året, i samband med Kokontrollens årsredovisning. Men Instrumentpanelens beräkningsverktyg är väldigt smidigt att använda, våra mejeriuppgifter finns ju redan där, bara att mata in foderkostnad och även arbetstid om man vill ha beräkningar på det med. Jag tycker sådant är jätteintressant. Vi har prövat lite fram och tillbaka med en mer extensiv utfodring än vad vi har i dag. En period använde vi ingen pellets, utan bara spannmål och Expro samt ibland åkerböna. Den totala mjölkmängden har ökat nu, men sett i effektivitet räknat som kg kraftfoder/kg mjölk är det en aning sämre utbyte nu. En nackdel med med den utfodringen var att vi inte lyckades fylla mineralbehovet, vilket ledde till en viss påverkan på fruktsamheten och någon extra kvarbliven efterbörd. När vi i framtiden får igång mixern och kan få med mineralerna i den kanske vi börjar experimentera igen 🙂