Rekorddeltagande på mjölkföretagardagarna i Borlänge.

 Talarna var bla

 Christel Benfalk, VD Svensk Mjölk

 Christer Åberg, VD Arla Sverige

 Charlie Söderberg från Lyxfällan

 Stefan de Vylder, nationalekonom

 Erik Jörngård representerade ung lokal mjölkföretagre

 Miniseminarier med bla genomisk selektion Hans Stålhammar VikingGenetics,

Workshop om robotstyrning, friska juver mm.

 SRB föreningen var på plats med monter