Vi är sedan ungefär en månad med i ett projekt ang sinkorna och dess utfodring. Det är ca 20 gårdar runt om i Sverige som är med, som har antingen har fullfoderutfodring eller separatutfodring till sina sinkor. Så nu bla väger vi nyfödda kalvar, tempar dem och dokumenterar hur den mår när den föds, samt skriver upp hur kon mår runt kalvning och efter. En hel del jobb, men det går bla ut på att vi kan få veta varför vi (nästan) alltid har för lite råmjölk att tillgå. Tjejerna som har det som sitt examensarbete på SLU besökte oss i tisdags för att få veta lite mer om utfodring och hur kalven tas om hand runt kalvning. De tittade även på beläggning och gjorde en endagarskontroll på utfodringen av sinkorna. Projektet pågår ungefär en månad till- ska bli spännande att se vad de kommer fram till.

 

Våg till kalvarna-har precis fått igång på den, vi har mätt kalvarna med ”viktmåttband” innan.

Delaval har varit här och gjort sin service på mjölkanläggningen den här veckan-de kommer 2 st för att hinna med mellan mjölkningarna och vi får tillhandahålla en lite snabbare morgonmjölkning (en extra person kommer tidigare och tar in en mjölkgrupp åt dem som mjölkar).

Dräktighetsundersökningsdag mm igår onsdag, bra resultat denna gång- av 18 st undersökta var en ej dr och en frågetecken 🙂

Jobbar på med kontorsjobb också- beläggningsplan, kalvstall och MKB. På tal om MKB så hade vi också besök från Hushållningssällskapet som ska göra en energikartläggning (ett av kraven i MKBn). MYCKET siffror att ta fram och så mycket saker man har som drar energi! Allt från traktorerna till doppvärmare skulle det räknas på.