Vi söker 50 SRB-kor för förmedling i Örebrotrakten  jan-feb 2017 ev senare

För mer info kontakta

Bernt Ljungqvist 070-652 65 35

ekeslunda206@gmail.com

 

2016-11-09