På grund av Coronaviruset ställs både Sörmland SRB-klubbs, Örebro SRB-klubbs och Dalarnas SRB-klubbs årmöten in. Dalarnas skulle ägt rum den 17 mars, Örebros den 18 mars och Sörmlands den 27 mars. Mötena kommer att hållas vid ett senare tillfälle, information kommer längre fram.