SRB aktiviteter 2011

4-6 Juli Kalvläger på Vallerstads Gård. För fjärde året ordnar vi läger för barn mellan 4-16 år. Installning från kl 1800.

5-6 Juli Undomsläger på Vallerstad. För ungdomar mellan 16 -25 som vill lära mer om hur man visar och stylar kor.

6 Juli Exteriörbedömning i samband med avslutningen på lägret kl 1100. Medtag eget att lägga på grillen så bjuder vi på kaffe och kaka. Tävlingen i exteriörbebömingen är kvalificerande till årets SRB stämma i Bollnäs.

27 augusti Koutställning på Torsjö säteri i samband med sommarmötet.

Anmälningsblankett Torsjö 2011

För mer information om dessa aktiviteter kontakta Christer Ljungqvist 070 6906831