Stort intresse för SRB-föreninges vårmöte på Örnsro. Ordförande Maria Brihall kunde hälsa närmare 60 deltagare välkomna.

• Nytt från VikingGenetics – Sara Wiklert-Pettersson

Sara informerade om  företagets nya produktionsstruktur. VG:s arbete med att ta fram ett fodereffektivitetsindex .

Inkluderingen av fler egenskaper i referenspopulationen innebär större säkerhet på de genomiska avelsvärdena. När det gäller inköp av tjurkalvar så kommer Sverige inte upp i sin andel jämfört med Finland och Danmark.

Exporten ökar och den är lika föredelad mellan  de tre raserna.

Th Sara Wiklert Pettersson och Maria Brihall

• NTM-revideringen påbörjades förra året och ska bli klar till hösten 2018-Emma Carlén,

VäxaSverige redovisade vad som gjorts och vad som ska göras gällande revidering som ska leda fram till en nytt NTM i nov 2018.

th Emma Carlén och Maria Brihall

• Tjurvisning  bla VR Ultimat, VR Trond, VR Goran och VR Herbert

• Föreningen fyller 90 år i år. John Cochrane från Skottland gav en tillbakablick

Ayrshirerasens historia från 1750 och framåt.

Betsy en av Ayrshirerasens urmoder från 1860

Burnhead sale 1896 -3000 personer var på försäljningen

Royal show 1930 korna mjölkades före prisutdelningen så att man kunde se juvrets kvalitet

John Cochrane fick Wendel-nålen på vårmötet