Dagen har varit lugn. Vårsådden har börjat titta upp, så på håll börjar fälten skifta i grönt.  Klas släppte ut fyra närkalvade kor i lilla hagen framför ladugården, i förhoppning att de ska komma i gång med kalvandet. De beräknade datumen är från häromdagen till och med den 23. Vore skönt om de kunde komma till skott innan vi åker på onsdag eftermiddag, men de kniper för fullt. Skönt i alla fall att ha dem ute, så de har gott om plats och kan rå sig själva. Alla sommarkalvningar hos oss sker ute.

SAMSUNG

1117 Göta e Inlag ska kalva för tredje gången, på bilden är hon nybliven andrakalvare, maj förra året. Första kalven fick hon i augusti 2012, så hon tidigarelägger sina kalvningar allt efter som. Hennes sällskapsdamer är blivande andra-, tredje-, och sjundekalvare.

För ett tag sedan läste jag en artikel i tidskriften Ekologiskt lantbruk om avel i ekologiska djurbesättningar i framtiden. Så här beskrev de framtidens ekologiska mjölkko:

En idealisk ekologisk mjölkko producerar mycket mjölk i förhållande till sin storlek och foderkonsumtion. Men hon producerar bara så mycket som hon klarar utan försämrad fruktsamhet, juverproblem, störningar i ämnesomsättningen och tidig utslagning. Hon är robust, anpassar sig till olika förutsättningar och har en stor kapacitet att konsumera grovfoder och producera bra på det. Dessutom är hon bygd för att röra sig mycket.

Förutom de traditionella målen i aveln bidrar hon mera till en hållbar mjölk- och köttproduktion bland annat genom en mindre klimatpåverkan. Hon producerar mindre metangas vid idisslingen. Genom att också vara en hygglig köttproducent bidrar hon ytterligare till en minskad klimatpåverkan i livsmedelskedjan. Som kombinationsko för kött- och mjölk blir också hennes modersegenskaper viktigare.

För min del kan jag bara säga att den kon redan finns. Jag anser att SRB-kon redan förkroppsligar allt detta, det är alla dessa egenskaper som gör rasen så trevlig att arbeta med. Vårt jobb är att fortsätta utveckla dessa egenskaper och fortsätta marknadsföra rasens fördelar. Förmågan att producera välbetald mjölkråvara på enkla insatsmedel är ovärderlig för både ekologiska och konventionella gårdar.