Välkomna till SRB-stämman 4-6 augusti anordnad av Skaraborgs SRB-klubb

Skaraborgs klubben med Maria Eriksson i stämmolokalen

Grillkvällen blir på Klagstorp utanför Skövde.

Anmälan omgående

OBS rummen bokar ni själva på 0500 445700 ange kod SRB

Inbjudan stämma pdf

Anmälningsblankett SRB-stämma  pdf

 

 

 

 

Utsikt från Billinghus