UPPFÖLJNINGSMÖTE AVELSVÄRDERING 2022-05-05
Efter varje avelsvärdering, fyra gånger per år, deltar SRB-Föreningen på ett uppföljningsmöte som Växa arrangerar. Nedan redovisas hur avelsvärderingen gått, monogena egenskaper samt ett nytt beräkningssystem för genomiska avelsvärden.

AVELSVÄRDERINGEN
En ny avelsvärdering för genomiska, traditionella samt kött på mjölk, är gjord. Avelsvärderingen har gått enligt plan och några förändringar har skett för tjurarna nedan.

Tjurar som ökat NTM-enheter är:
VR Violin: + 9 (NTM 23 till 33)
VR Toffee + 8 (NTM 3 till 11)
VR Gordon + 8 (NTM 13 till 21)
VR Hayday + 8 (NTM 18 till 26)
VR Farik + 8 (NTM 24 till 32)
VR Fuuga + 6 (NTM 9 till 15)
VR Haade + 6 (NTM 15 till 21)
VR Wiking + 5 (NTM 13 till 18)

Tjurar som minskat NTM-enheter är:
VR Goran – 6 (NTM -3 till -9)
VR Baran – 7 (NTM 19 till 12)
VR Winter – 7 (NTM 14 till 7)
VR Helium – 8 (NTM 17 till 9)
VR Hobbit – 8 (NTM 8 till 0)
VR Tiguan – 8 (NTM 2 till -6)
VR Funder – 11 (NTM 22 till 11)
VR Heikki – 12 (NTM 10 till -2)

T.ex. för VR Violin så har mjölkindex, sparat foder och tillväxt ökat, vilket leder till en stor ökning i NTM. De två huvudsakliga anledningarna till att NTM ändrar sig är:
• När djuret går från genomiska avelsvärden till traditionella avelsvärden
• När dotterinformation tillkommer

MONOGENA EGENSKAPER
Nya monogena egenskaper som planeras att komma med i MinGård under 2022 (för de röda raserna) är:
• Kappa-kasein: vilken mjölkproteinvariant kon har mest av i mjölken
• AMC/ A2: krokstelbenthet, för djur genomiskt testade efter den 13 november 2020
Redan nu går det att testa AMC/ A2 statusen på ett djur. För djur testade efter den 13 november 2020 behöver man göra en kompletterande beställning för AMC. För djur utan genomisk analys eller för djur som är genomiskt testade innan den 13 november 2020 behöver även en ny genomisk analys göras. Priset är 210 kronor per analys. Kostnad för genomisk analys tillkommer för djur som är genomiskt testade innan den 13 november 2020.

NYTT BERÄKNINGSSÄTT FÖR GENOMISKA AVELSVÄRDEN
I november 2022 kommer det införas ett nytt beräkningssätt för genomiska avelsvärden. Idag sker beräkningen av en tvåstegsprocedur men i slutet av året kommer det övergå till ”single step” där man lägger ihop registreringar, härstamningar och genotyper. Varför gör man detta?
• Dagens härstamningsbaserade avelsvärdering kan inte hantera urval pga. genomiska avelsvärden på ett bra sätt
• Härstamningsbaserade avelsvärden för individuella egenskaper, genomiska avelsvärden endast för delindex
• Ojämn övergång från genomiska avelsvärden till avelsvärden baserade på dotterinformation
• Genotypinformation används inte så mycket som det kan göras

Mer om senaste NAV-körningen i nyhetsbrevet + artiklar på NAVS hemsida kan du läsa här.