I samband med HS sommarmöte anordnas utställning och showmanship tävling

Se inbjudan och anmälningsblanketter nedan

2016 Intyg om hälsoläge Sommarmötet.doc

Anmälningsblankett Sommarmötet, Tenhult 26 augusti 2017

Etiska regler inför Sommarmötet.docx

Hälsokontroll Rasklubbarna i Jönköpings län i samarbete med Växa Sverige

Regler för smittskydd vid Sommarmötets koutställning

Rasklubbarna i Jönköpings län i samarbete med Växa Sverige