Nu finns mer information gällande utställningen vid Hushållningssällskapets Sommarmöte utanför Tranås, som arrangeras av rasklubbarna i Jönköping och Växa Sverige. Se mer här samt i kalendern.