Den 24 mars hade SRB föreningen vårmöte med inriktning på avelsfrågor.Ca 45 deltagrae och medverkande hade mött upp på  Skånesemin i Hörby.

Programmet inleddes med att Mats Eriksson hälsade välkommen. Därefter redovisade  Tobias Andersson företagsrådgivare Växa Halland-sin uppdateringen av lönsamhetsjämförelse mellan SRB och Holstein. Studien visar att skillnaden i lönsamhet mellan en genomsnittlig SRB ko och en genom snittlig Holstein ko, mätt som TB2 är liten. Studien bygger på perioden jan -nov 2010 och visar på en fördel till SRB kon på 318 kr per ko och år.  

Lars Nielsen Avelschef på VikingGenetics – visade på möjligheter nationellt och internationellt för den nordiska röda raserna SRB, FAY och RDM. Samt hur avelsarbetet inom Viking ska optimeras för de röda ska var ett fortsatt starkt alternativ i framtiden.

Hans Stålhammar VikingGenetics var näste man på plan. Han efterträder Lars-Olof Bårström som landsansvarig för det röda avelsprogrammet. Hans informerade om kring genomisk selektion. Senare i år kommer de officiella avelsvärdena för tjurar vara kombinerade ( genomiska och  vanliga aveslvärden). Han visade också sambanden mellan NTM och de olika delegenskaperna för SRB.

Lars-Olof Bårström redovisade bla de nya tjurkalvspriserna från VikingGenetics.

Det var mycket diskussioner på mötet. De handlade framförallt  om holsteininslaget som kommer med RDM tjurarna. Artikel kommer i nästa SRB blad.

Mötet avslutades med att Mats Eriksson tackade Lars-Olof Bårström för gott samarbete genom åren med att ge honom Wendelnålen.