Ett 75 tal intresserade kom till SRB föreningens avelsdag på Örnsro Skara det känns väldigt positivt.

På programmet fick vi först information om SRB föreningens ungdomsgrupp.  Anja Dalhög och Andreas Rofors som ingår i styrgruppen informerade om att gruppen vill träffas under trevliga former , diskutera avel , utbyta erfarenheter och se goda exempel med framgångsrikt företagande med SRB kor.

Sedan var det dags för Emma Carlén från avelsavdelningen på Svensk Mjölk att beskriva skillnaden  mellan genotyp och fenotyp eller avelsvärde och mätvärde. Avelsvärdet visar genetisk kapacitet och det är inte samma som egen prestation.  Hon fortsatte därefter med ekonomi och NTM. Det genetiska framsteget för SRB har ökat med 3000 kr på 20 år har tack vare avelsarbetet. Hon avslutade med att NTM är ett kraftfullt verktyg för ökad lönsamhet genom avel.

Evgenij Telezhenko från VikingGenetics redovisade arbetet med att få in klövhälsa i NTM. Det unikt i världen att ha med detta i avelsmålet. SRB korna har bättre klövar än Holstein och därför är vikten lägre i NTM.

Därefter var det visning av tjurarna Gunnarstorp, hans son Give samt Pellpers som ligger i topp på klövhälsa.

 

Cecilia och Bernt Bengtsson,Varberg från Bröderna Bengtssons Lantbruk  AB berättade om hur de jobbar med avelsarbetet i sin besättning. De har en blandad besättning på 100 kor 45 % SRB och 55 % Holstein. Att de lyckats med sitt avelsarbete kan man konstatera när de visade sin besättningsstjärna. De ligger på fjärde plats på avkastningstoppen i landet.

Hans Stålhammar från VikingGenetics visade på strategiarbetet för de röda raserna i VikingRed. Mål är bla  att ha en genetisk framgång på 3 NTM enheter/år  och behålla antalet koktrollerade kor. Antalet prövade tjurar bör ligga på 200 tjurar/år. Han uppmanade lantbrukarna i Sverige att DNA typa sina bästa hondjur för öka möjligheterna till inköp av kalvar i Sverige. Ungdomsgruppen avslutade dagen med studiebesök hos Robert Albertsson, Skara ELMIA vinnaren.

Mer om avelsdagen i SRB bladet nr 1-2012

Foto nedan Emma Carlén höll två intressanta föredrag

 
 
 

 

Bernt och Cecilia Bengtsson bedriver ett framgångsrikt avelsarbete på sin gård utanför Varberg.