Kallelse till gemensamt årsmöte för Ladugårdsförmännen Avd 5 Närke och Örebro SRB-klubb

Var : Kvinnersta skolan, expeditionen
När: onsdag den 18 mars klockan 18:30

Föreläsning av Johan Hedström Agro Örebro och Jonas Gustavsson, Kvinnersta.

Detta får ni:
En trevlig kväll tillsammans med andra och macka och kaffe, samt höra om framtiden för Kvinnerstaskolan och för bönder i allmänhet.

Anmälan till: bl@rodagardens.se, sms: 0705-33 50 55
Osa senast 15 mars pga. mackorna.

VÄLKOMNA!