Högts avkastande SRB någonsin !

Är 591 Myra  hon har mjölkat  hela 172490 kg ECM, hon har nästan 13000 kg fett+protein. och hon mjölkar fortfarande.

Myra är e. 882 Torparne och mf. är 707 Hyllela. Ägare till denna helt otroliga ko heter Björn och Mattias Olofsgård på gården Olofstorp , straxt utanför Mariannelund i Småland.

Ett längre reportage om denna fantastiska ko kommer i nästa nummer av SRB bladet.