Hela den här veckan har jag känt mig nervös inför vad som skulle ske idag. Jag och Tomas från styrelsen deltog på ett webbinarie som Växa anordnade om SRB, vi skulle berätta om hur vi jobbar med rasen i våra besättningar och vad som är positivt med rasen helt enkelt. Jag är inte väldigt van att prata inför större grupper och känner mig inte helt bekvämt att se mig själv på video som man gör under en digital föreläsning. Men det gick bra tycker jag, enda som är synd är att det inte är fler som vill lyssna på hur fantastisk våran röda ko är 🙂

Alla är ju bekanta med de stegrande priserna för el och diesel och vi känner oss verkligen oroliga för att tackla dessa ökade kostnader under vintern. Ett projekt för att minska elförbrukningen är att det nu, (de här dagarna) blev helt bestämt att vi ska ge oss på att gräva en kulvert från flisanläggningen för att värma varmvattnet i ladugården samt personalrummet. Så klart så verkar det bli kallare en längre period så att tjälen går ner i marken samt att det är precis rakt över gården och X antal elledningar mm som ska passeras. Vore ju dumt om det ska gå enkelt liksom 🙂

Det läggs ut halmbalar och isoleringsmattor för att hindra tjälen att gå alltför djupt, får se om det kan lyckas.

Har haft någon mer anställningsintervju, fixat en halt ko på Frimodigs (lite större projekt då vi inte har en verkstol på plats där), provmjölkat där också och allmän mer planering inför personalbyte och introduktion av nya anställda.