Motioner till SRB-stämman

Sista dagen för motioner till SRB-stämman är den 30 april.

Har ni redan klara motioner skicka in dem så vi har dem till styrelsemötet den 20 april.

Skriv ett inlägg