Våra lokala klubbar

SRB föreningen är en intresseförening med lokala klubbar över hela landet. Som medlem får du vår tidning SRB-bladet 3 gånger per år, kallelse till aktiviteter i din lokala SRB-klubb. Vi ansvarar för stamboksföring av SRB djur och är med och ordnar utställningar, ungdomsläger etc. Föreningen anordnar varje år vårmöte, höstmöte och årsstämma. För medlemmar  under 35 år finns SRB ungdom.

Medlemsavgift 2019

Personmedlemsavgift         250 kr , under 20 år  50 kr

Besättningsavgift                  550 kr + 112 kr moms

Klubbavgift                             30-120 kr beroende på klubb

Upplands SRB-klubb

Upplands SRBklubb

Gotlands SRB-klubb

Gotlands SRBklubb

Sörmländska mjölkproducentklubben

Sörmländska mjölkproducentklubben

Östergötlands SRB-klubb

Östergötlands SRBklubb

Kronobergs läns ko-klubb

Kronobergs läns koklubb

Jönköpings läns SRB-klubb

Jönköpings läns SRBklubb

Kalmar läns norra SRB-klubb

Kalmars läns norra SRBklubb

Kalmar SRB-klubb

Kalmars läns norra SRBklubb

Blekinge ko-klubb

Blekinge koklubb logo_test

Skånes SRB-klubb

Skånes SRBklubb

Hallands läns SRB-klubb

Hallands läns SRBklubb

Västra Sveriges koklubb

Skaraborg-västsverige

Koklubb Sjuhärad

Södra Älvsborgs  ko-klubb

Skaraborgs SRB-klubb

Skaraborg-västsverige

Värmlands ko-klubb

Värmlands koklubb

Örebro läns SRB-klubb

Örebro läns SRBklubb

Västmanlands koklubb

Västmanlands koklubb

Dalarnas SRB-klubb

Dalarnas SRBklubb

Gävleborgs SRB-klubb

Gävleborgs SRBklubb

Västernorrlands SRB-klubb

Västernorrlands SRBklubb

Jämtlands läns SRB-klubb

Jämntlands läns SRBklubb

Västerbottens koklubb

Västerbottens koklubb

Norrbottens ko-klubb

Norrbottens koklubb