SRB-avel

SRB rasen är en lönsam komfortko som kombinerar bra avkastning med höga halter av fett och protein.
Rasens goda hälsoegenskaper är unika och ger förutsättningar för bästa möjliga produktionsekonomi.

SRB rasstandard som word fil

20160108 Stamboksregler SRB och RB_Godk 2016

Avelsmål

Elitbesättningar

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB-elitbesättningar nov 2018 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar nov 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB elitbesättningar maj 2018 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB-elitbesättningar nov 2017 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB elitbesättningar nov 2016 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB elitbesättning maj 2016 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB elitbesättning november 2015 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB Elitbesättningar maj 2015 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> elit nov 2014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elit nov 2013 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar maj 2013 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar 2012 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar nov 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar nov 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> SRB elitbesättningar maj 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elit november 2010 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> elitnov2010 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Elitbesättningar som PDF

Ekonomi

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Lönsamhetsberäkning 2013

Kokontrollresultat 2017

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> kokontroll 2017 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> kokontroll-2016 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Kokontroll 2014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> kokontroll 2014

Hållbara kor

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 1126 Snärta <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 20170323_063917-1 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 169 Maja, Hans Palmqvist <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 1014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2017 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 573 sara från HOL <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 569 från anna magnusson torstalycke <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 322 Flundra från Flundervalla <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 319 bessi <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 250 Hilma 029 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 20162017 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 112 Brunetta 40 (10) <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2015 2016 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 7338_6-30601-52​9 (3-3829 Botans) 100 tonare 9 kalvar. reportage Prima familjen. ägare Lennart Olsson Bandene Färgelanda​. <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> FullSizeRender <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> IMG_20150811_095941 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 642 Bo Kristiansson DSC_0094 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 201402015 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 772 Brunta <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 565 Viola på bete <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 519 Rölla 10 maj 2014 436 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> 112 Brunetta 40 (10) <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2015 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2013-2 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2010 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hemställan statistik Svensk Mjölk <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> extopp2010 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Dolly en hållbar ko <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> h2009 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2008-2009 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Hållbara kor 2008-2009

Exteriörtoppen

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtopp 2018 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> IMG_6078, vinnare SRB <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> _DSC0773 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtopp 2017 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriör topp 2016 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> IMG_8215 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> IMG_8193 (2) <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> IMG_8174 (3) <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtopp 2015 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> topp ex 2014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtopp 2014 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtoppen 2013 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriör topp 2013 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriör topp 2013 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Exteriörtopp 2011 <<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> exteriör topp 2011

Genomisk toppbesättning

<<?php $caption = $attachment?>post_excerpt; ?>> Genomisk toppbesättning nov 2018