Länkar

Viking Genetics
Växa Sverige
Rådgivarna Skånesemin
Semex Sweden
Ladugårdsförmännens Riksförbund

Webtjuren       NAV nordisk avelsvärderig    Navet tjurinformation

Länk från Finland   för att söka tjurar

Interbull

Husdjur
LRF Media

Geno
Faba
Nötcenter Viken
Nordisk Genbank Husdjur
ERDB
World Ayrshire Federation              Finnish Ayrshire Breeders
SRB has it

IRDBF 2019 inbjudan till konferens i Australien