Livdjursförmedling

  

Vi har för förmedling

från Jan-Olof Gustavsson, Stenslanda L. Norregård, Tävelsås

25-30 SRB robot kor alla seminerade med Charolais , huvuddelen kalvar i höst

25-30 kvigor alla seminerade med Hereford ska kalva till hösten

2017-06-07

För mer information kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

email ekeslunda206@gmail.com