Livdjursförmedling

   Vi har för förmedling

  • Hela besättningar
  • Kvigor både oseminerade och dräktiga från flera besättningar

För mer information kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

 

2017-02-01