Livdjursförmedling

  

För förmedling

kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

email ekeslunda206@gmail.com