Livdjursförmedling

SRB föreningen har förmedling av kor och kvigor

För mer information kontakta

Bernt Ljungqvist 0321-521 23 eller mobil 070-652 65 35

ekeslunda206@gmail.com

2018-04-10

Till salu

Liten SRB Avelsbesättning till salu i Västerbotten

Ansluten till IndividAvel och Elitbesättning. Deltar i LD-projektet sedan start, alla djur Gentypade.

Kontrollresultat 2016/2017 på 26,5 kor 10868ECM, 9660kg mjölk, 4,7%fett,3,9%prot, låga celltal.

Besättningens starka sidor är; NTM, fetthalt, protein och juver.

Extriörmässigt toppar besättningen i översta skiktet;

Jämförelsetal i Individ Avel Fenotyp:Kropp84p,Ben81,6,Juver84,5,Helhet84,5 Korsh142,6

Flertalet kalvar per år testas av VikingGenetics samt tre kvigor ur besättningen har embryospolats där.

Inga kända smittor i besättningen, behandlar sällan sjuka djur!

För mer info och priser kontakta  Carina Alfredsson,Öfvre Gård,Näsland Bjurholm tel 0730947024

(Köpare i Norra Sverige har förtur)                     Vi finns på Facebook; Öfvregård