I juli 2020 arrangerar Hallands kalvelit tillsammans med Cow Junior Club ett nationellt kalvläger i Halland. Vid frågor och för anmälan kontakta Eva Krijger 070–9116601 eller Katarina Eriksson 076–1090818. Mer information om lägret kommer senare.