Vi Gratulerar årets Mjölkbonde Botans Lantbruk, Stumsnäs, Vikarbyn

I samband med Växa dagarna i Jönköping delas pris ut till årets mjölkföretagare Botans Lantbruk.

Juryns motivering

Årets Mjölkbonde 2018 har framgångsrikt utvecklat ett mjölkföretag som hela tiden jobbar med störningsförebyggande förbättringsåtgärder. Man har en medveten och tydlig målbild som innefattar en oförtruten utveckling av företaget på en trygg ekonomisk grundval. Genom medvetna och uttalade målsättningar, där samverkan med branschkollegor utgör en viktig del, har företaget även lyckats att starkt bidra till en positiv utveckling i närområdet.

En sann entreprenörsanda motiverar Botans att fortlöpande vidmakthålla en kompetens i framkant, såväl hos ägarfamiljen som anställda. Sammantaget har detta resulterat i en djurhälsa och avkastning i allra högsta svenska toppklass, vilket även indikerar att lagarbetet på gården tycks fungera på bästa sätt.

Företaget har också tydlig målbild i ett längre perspektiv innefattande en medveten strävan mot att gården skall utgöra ett intressant objekt att ta över för intressenter i nästa generation.

Årets mjölkbonde har genom en tydlig vision, friska djur med en hög produktion, engagerade medarbetare samt en stark vilja att samarbeta lyckats skapa ett bärkraftigt företag i ständig utveckling med en helhet på en i flera avseenden unik toppnivå.

Vi gratulerar Botans Lantbruk och familjen Pershagen/Samuelsson till utnämningen Årets Mjölkbonde 2018.